DON GIOVANNI RICHIE CASH ALEX GAMBINIRegulamin - warunki usługi
Regulamin - Warunki korzystania.

Ostatnia aktualizacja: 26 września 2023 r

1. AKCEPTACJA REGULAMINU

Witamy w czasnawygrywanie.pl. Strony internetowe dostępne pod adresem www.czasnawygrywanie.pl i wszystkie powiązane strony są własnością i są obsługiwane przez Andrzeja Roskomskiego i jest dostępny dla Ciebie zgodnie z niniejszą umową Warunków korzystania.Przed skorzystaniem z Witryny prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania. Korzystając z usług płatnych lub jakichkolwiek treści lub usług na tej Stronie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i zgadzasz się na nasz regulamin. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami użytkowania, nie możesz uzyskać dostępu do tej Witryny ani korzystać z treści lub jakichkolwiek usług w tej Witrynie.

2. MODYFIKACJE WARUNKÓW KORZYSTANIA

"Czasnawygrywanie.pl" zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Jeżeli to zrobimy, opublikujemy zmienione Warunki Korzystania na tej stronie i wskażemy na górze strony datę ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z takimi modyfikacjami i zapoznanie się z nimi. Korzystanie z Usługi przez Ciebie po takim powiadomieniu oznacza akceptację niniejszych Warunków Korzystania ze zmianami.

3. OPIS USŁUGI

"Czasnawygrywanie.pl” udostępnia usługi i treści związane ze światem sportu. Usługa obejmuje wszelkie usługi i treści, które "Czasnawygrywanie.pl" wykonuje dla Ciebie, a także oferowanie wszelkich materiałów wyświetlanych lub wykonywanych w ramach Usługi lub za jej pośrednictwem, takich jak teksty, komentarze użytkowników, wiadomości, informacje, dane, grafiki, artykuły prasowe, artykuły redakcyjne, zdjęcia , obrazy, ilustracje. „Czasnawygrywanie.pl” może zmienić, zawiesić lub zaprzestać świadczenia Usługi, w tym dowolnej Treści, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie, w tym z powodu dostępności dowolnej funkcji lub treści. "Czasnawygranie.pl” może ograniczyć funkcjonalność lub dostęp do części lub całości Usługi bez powiadomienia i odpowiedzialności.

4. REJESTRACJA

Możesz przeglądać Stronę i korzystać z jej Treści bez konieczności rejestracji. Natomiast po zakupie któregoś abonamentu otrzymasz hasło dostępu do płatnej usługi. Hasła dostępu do uslugi nie wolno udostępniać osobą trzecim.

5. KWALIFIKACJA

Z Usługi możesz korzystać wyłącznie, jeśli masz ukończone osiemnaście (18) lat. Jakakolwiek rejestracja, korzystanie lub dostęp do Usługi przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i jest surowo zabronione. Jeśli nie spełniasz tych wymagań, nie próbuj kupować usługi ani z niej korzystać. Usługa jest świadczona wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie możesz korzystać z Usługi w celach komercyjnych.

6. POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA

Jako warunek użytkowania zgadzasz się, że nie będziesz korzystać z Usługi w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony przez niniejsze Warunki użytkowania, lub w jakimkolwiek innym celu, który nie jest rozsądnie zamierzony przez "Czasnawygrywanie.pl".

7 USŁUGA

"Czasnawygrywanie.pl" nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe poniesione przez niewłaściwe użytkowanie z usług - nie zwraca również kosztów abonamentów usługi.